Jak se zaregistrovat

Pro registraci je nutné si zažádat o členství (v pravém horním rohu). Jakmile Vám bude členství schváleno, Vám systém vygeneruje Váš přihlašovací kód, který si řádně uschovejte. Prostřednictvím tohoto kódu se bude následně přihlašovat na vypsané kurzy, pokud kurz bude určen pro registrované zájemce.

 

 

Přihlašování na výcvikové lekce

 • Zájemce o výcvik se hlásí na konkrétní výcvikovou lekci nebo akci pořádanou klubem.

 • Zájemce o výcvik dbá obecných pokynů k danému typu kurzu uveřejněných na http://www.kkdrahelcice.cz/ a zároveň postupuje podle informací uvedených u konkrétního kurzu.

 • Bez řádného přihlášení nebude zájemce o výcvik puštěn na výcvikovou lekci / akci.

 • Pokud se zájemce přihlásí jako náhradník, vyčká na potvrzující email, že se může na výcvikovou akci dostavit. V opačném případě nebude na výcvikovou akci puštěn. Zároveň je vhodné, aby zájemce o výcvik si v den konání akce aktivně zjistit stav přihlášených na danou aktivitu.

 • Zájemce o výcvik se bez odkladu odhlašuje z lekce / akce, na kterou nemůže přijít, aby neblokoval místo pro ostatní zájemce.

 • Zájemce pro přihlášení na výcvikovou lekci musí mít na svém uživatelském účtu dostatečné množství kreditů, pokud je výcviková lekce vyhlášena v kreditovém systému.

 • Pokud se zájemce hlásí na výcvikovou akci, která je podmíněna do stanoveného termínu zaplacením uvedené částky na bankovní účet klubu, pak je jeho přihláška platná a účinná až v okamžiku zaevidování této platby. V opačném případě je přihláška neplatná a rezervace účastnického místa bude zrušena a smazána.

 • V případě pozdního odhlášení propadne zájemci o výcvik stanovená hodnota kreditu dané výcvikové lekce. 

 • Zájemce o výcvik má možnost uplatnit svou námitku k chybně odečteným kreditům, a to nejpozději do týdne od uskutečněné výcvikové lekce. V takovém případě zájemce doloží skutečnosti o chybě. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.
 • Kynologický klub si vyhrazuje právo na zrušení vypsaného termínu lekce / akce, a to zejména v případě, že se na lekci přihlásí méně než 50 % zájemců, taktéž za extrémně nepříznivého počasí či v případě onemocnění lektora. V těchto případech bude přihlášeným zájemcům vrácena na účet plná částka nebo kredit. Zájemci o výcvik budou adekvátním způsobem informováni.

 • Zájemce o výcvik je povinen aktualizovat své kontaktní údaje (telefon, e-mail), které má uvedeny v rezervačním systému.